APEC 2017 Organising Committee

Prof. Gin Chen, President, APEC
Prof. Gin Chen
President, APEC
Dr. Muna Al Ali, Hon. Secretary, APEC
Dr. Muna Al Ali
Hon. Secretary, APEC
Prof. Sung Kyo Kim, Chairman Education Committee, APEC
Prof. Sung Kyo Kim
Chairman Education Committee, APEC
 
       
Dr. Vimal Sikri, President IACDE
Dr. Vimal Sikri
President IACDE
Dr. Mohan B, Secretary IACDE
Dr. Mohan B
Secretary IACDE
Dr. Jaidev Singh Dhillon, President IES
Dr. Jaidev Singh Dhillon
President IES
Dr. K. S. Banga, Secretary IES
Dr. K. S. Banga
Secretary IES
       
Dr. Anil Kohli, Congress Chairman
Dr. Anil Kohli
Congress Chairman
Dr. Arundeep Singh, Congress Chairman
Dr. Arundeep Singh
Congress Co-Chairman
Dr. Sanjay Miglani, Congress Secretary
Dr. Sanjay Miglani
Congress Secretary
Dr. Vikram Sharma, Treasurer
Dr. Vikram Sharma
Treasurer
       
Dr. Anupam Bhargav, Congress Joint Secretary
Dr. Anupam Bhargav
Congress Joint Secretary
Dr. Rohit Nagar, Congress Assistant Secretary
Dr. Rohit Nagar
Congress Assistant Secretary
   
       
  Convenors  
       
Dr. Sangeeta Talwar, Scientific Committee
Dr. Sangeeta Talwar
Scientific Committee
Dr. Sarita Kohli, Receiption Committee
Dr. Sarita Kohli
Reception Committee
Dr. Shibani Grover, Publication Committee
Dr. Shibani Grover
Publication Committee
Dr. Ajay Logani, Pre Congress Committee
Dr. Ajay Logani
Pre Congress Committee
       
Dr. Vineeta Nikhil, Hospitality Committee
Dr. Vineeta Nikhil
Hospitality Committee
Dr. Sonali Taneja, Poster Presentation Committee
Dr. Sonali Taneja
Poster Presentation Committee
Dr. Rohit Kochar, Registration Committee
Dr. Rohit Kochar
Registration Committee
Dr. Rakesh Mittal, Banquet Committee
Dr. Rakesh Mittal
Banquet Committee
       
Dr. Mandeep Grewal, Trade Committee
Dr. Mandeep Grewal
Trade Committee
Dr. Tarun Giroti, Website & Promotion Committee
Dr. Tarun Giroti
Website & Promotion Committee
Dr. Dildeep Bali, Accomodation Committee
Dr. Dildeep Bali
Accomodation Committee
Dr. Anil Tomar, Tour & Travel Committee
Dr. Anil Tomar
Tour & Travel Committee
       
Dr. Sumit Sharma, Fund Raising Committee
Dr. Sumit Sharma
Fund Raising Committee
Dr. Nikhil Bahuguna, International Relation Committee
Dr. Nikhil Bahuguna
International Relation Committee
Dr. Anika Mittal, Spouses Committee
Dr. Anika Mittal
Spouses Committee
Dr. Irfan Ansari, Transport Committee
Dr. Irfan Ansari
Transport Committee
       
Dr. Ekta Choudhary, Gift & Memento Committee
Dr. Ekta Choudhary
Gift & Memento Committee
Dr. Tarun Gupta, Cultural Committee
Dr. Tarun Gupta
Cultural Committee
Dr. Tarun Gupta, Army Coordination Committee
Col. Nilav Bhagabati
Army Coordination Committee
 
       
  Co-Convenors  
Scientific Committee Reception Committee Publication Committee Pre Cong. Committee
 • Dr Ruchika R Nawal
 • Dr Sarika Chaudhary
 • Dr Preeti Pruthi
 • Dr Amit Malhotra
 • Dr Aishwarya Kaushik
 • Dr Shruti Goel
 • Dr Rajender
 • Dr Gaurav Setya
 • Dr Neelam Singh
 • Dr Natasha Gupta
 • Dr Babita Meena
 • Dr Panna Mangat
 • Dr Pooja Dudeja
 • Dr Sarang Sharma
 • Dr Vivek Sharma
 • Lt. Col. Neeraj Kumar
 • Dr Amrita Chawla
 • Dr Vijay Kumar
 • Dr Sarika Kalra
Hospitality Committee Poster Committee Registration Committee Banquet Committee
 • Dr Sachin Gupta
 • Dr Shikha Jaiswal
 • Dr Padmanabh Jha
 • Dr Ayush Goel
 • Dr Mohit Kumar
 • Dr Ajeet Singh Bhalla
 • Dr Chetna Dudeja
 • Dr Suvidha Virmani
 • Dr Anshul Arora
 • Dr Ruchika Dewan
 • Dr Sonal Soi
 • Dr Sugandha Bhalla
 • Dr Meenu
 • Dr Ashima Garg
 • Dr Monika Tandan
Trade Committee Website & Promotion Committee Accom. Committee Tour & Travel Committee
 • Dr Manish Gupta
 • Dr Vandana Bhardwaj
 • Dr Avdesh
 • Dr Rajnish K Singhal
 • Dr Akhil Rajput
 • Dr Ibadat Preet
 • Dr Vijya Dhar
 • Dr Suhrab Singh
 • Dr Gaurav Bhardwaj
 • Dr Nidhi Malik
Fund Raising Committee Int. Relation Committee Gift & Memento Committee Transport Committee
 • Dr Rishi Manan
 • Dr Nikhil Puri
 • Dr Rachit Walia
 • Dr Prashant Bhasin
 • Dr Ankur Dua
 • Dr Ravjot Ahuja
 • Dr Ratna Velgu
 • Dr Pooja Kabra
 • Dr Ruhanijot Kaur Cheema
 • Dr Vivek Aggarwal
 • Dr Shourya Sharma
 • Dr Mukesh Hasija
Cultural Committee      
 • Dr Jyoti Sachdeva
 • Dr Mamta Singhla
 • Dr Astha Arya